Zebranie Koła 08 styczeń 2017

Zebranie Koła 08 styczeń 2017

W niedzielę 8 stycznia odbyło się zebranie Koła Pszczelarzy w Radomiu.

W części pierwszej spotkania Prezes Pan mgr. Lucjan Walasek przedstawił sprawy bieżące Koła, a w szczególności:

  • informacje dotyczące ubezpieczenia pasiek w roku 2017 r.
  • szkolenia w Pszczelej Woli w dniach 17-19.02.2017 r.
  • zakupu pszczół i matek pszczelich w sezonie 2017
  • warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich w latach 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, o których szczegółowe informacje udostępnione są na stronie http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/produkty-pszczele. 2017-wniosek-objęcie-refundacją

Druga część spotkania to wykład dr hab. Krzysztofa Olszewskiego na temat: „Gospodarka pasieczna w ulach warszawskich i korpusowych”.