XXIII Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów PZP

XXIII Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów PZP
W dniach 19 -20 listopada 2018 r. w Ciechocinku obradował XXIII Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Pszczelarskiego, zwołany w celu weryfikacji i wyboru nowych władz PZP oraz podjęcia Uchwały Programowej. Powodem zwołania NWZD był konflikt wśród Członków Zarządu PZP. Poprzez głosowanie podjęto decyzję o odwołaniu Prezydenta PZP Waldemara Kudły ,Skarbnika Krzysztofa Górnego a także Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bolesława Cięciela i jej członków, poza Panią Małgorzatą Pietkiewicz. Pozostali członkowie Zarządu złożyli rezygnację. Po wybraniu Zarządu jak również uzupełnieniu Komisji Rewizyjnej skład organów Polskiego Związku Pszczelarskiego przedstawia się następująco: Zarządu PZP Prezydent PZP – Tadeusz Dylon– Rzeszów W- ce Prezydent – Zbigniew Kołtowski – Lublin W- ce Prezydent – Leszek Bodzioch – Tarnów Skarbnik – Ryszard Voss – Gdańsk Sekretarz – Stanisław Ból– Piotrków Trybunalski Członek – Ryszard Jarosz – Olsztyn Członek – Henryk Krasucki – Ciechanów Komisja Rewizyjna PZP Przewodnicząca – Małgorzata Pietkiewicz – Gdańsk Wiceprzewodniczący – Jerzy Wardęski – Warszawa Sekretarz – Grzegorz Brzeski – Radom Członek – Kazimierz Zaskórski – Częstochowa Częstochowa – Sergiusz Saradow – Legnica

Opracował:

Robert Mroczek