ul. Fryderyka Chopina 17/12, 20-0​23 Lublin

e-mail: kancelaria@mecenaslublin.eu

Niewskazanie komu powierzono pojazd

Od 01 styczna 2022 roku zacznie obowiązywać znowelizowane Prawo o ruchu drogowym

Podstawowe zmiany to podwyżka wysokości mandatów i grzywien, zmiana systemu punktów karnych oraz uzależnienie wysokości składki OC od liczby punktów karnych.

Najbardziej dotkliwa finansowo kara to aż 30 tys. zł, którą może nałożyć sąd za wykroczenie polegające na niewskazaniu, na żądanie uprawnionego organu, komu powierzono pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/bezpieczenstwo-ruchu-drogowego-to-priorytet-rzadu