Prawo cywilne

Sprawy o zapłatę
Odszkodowania
Ochrona własności
Spadki i darowizny
Sprawy frankowe


 

Prawo rodzinne

Rozwód i separacja
Alimenty
Władza rodzicielska
Kontakty
Podział majątku


 

Prawo administracyjne

Skargi na decyzje organów
Postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym
Skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego  

 

Prawo pracy

Sporządzanie umów o pracę
Spory między pracownikami 
a pracodawcami 
Postępowania sądowe z zakresu prawa pracy
 

Prawo karne

Sprawy karne
Sprawy karno- skarbowe
Postępowanie w sprawach o wykroczenia 
Postępowanie karne wykonawcze 
(wyrok łączny, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w wykonaniu kary)  

 

Prawo handlowe

Obsługa spółek i innych podmiotów gospodarczych
Redagowanie umów
Doradztwo przy zawieraniu umów  

Świadczymy pomoc prawną klientom indywidualnym, jednostkom budżetowym oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terytor​ium Polski oraz w państwach członkows​kich Unii Europejskiej. 
Udzielamy kompleksowej pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym przestępstwem, podejrzanym, oskarżonym oraz skazanym na wszystkich etapach postępowania, w tym również przed jego wszczęciem.

WIADOMOŚCI

MEDIACJA W ROZWODZIE, PLANY WPROWADZENIA POSTĘPOWANIA INFORMACYJNEGO.

Mediacja jest alternatywnym dla postępowania sądowego sposobem rozwiązywania sporów cywilnych. Jej przeprowadzenie jest możliwe także …

CZYTAJ WIĘCEJ

CZY MUSZĘ BYĆ ŚWIADKIEM W SPRAWIE CYWILNEJ?

To pytanie bardzo często zadają sobie osoby wezwane w charakterze świadka. Odpowiedź, jak to zwykle bywa, nie jest jednoznaczna.…

CZYTAJ WIĘCEJ

ROZWÓD Z ORZECZENIEM WINY, WARTO?

Rozwód z orzeczeniem winy czy bez? Dla większości bardzo ważne, ale i trudne pytanie. Proces dotyczący orzeczenia rozwodu, jest …

CZYTAJ WIĘCEJ

Wszystko co powinieneś wiedzieć o alimentach

Gdy w rozmowach pada hasło alimenty, najczęściej kojarzy się ono z obowiązkiem płacenia przez jednego z rodziców na rzecz dziecka, w przypadku gdy …

CZYTAJ WIĘCEJ

Nasza Kancelaria

Nasza Kancelaria jest już na mapach google. https://business.google.com/edit/l/07647713419442699049

CZYTAJ WIĘCEJ